The bank for a changing world

Bank Coach Antwerpen bpost bank

Contract

Vaste aanstelling

Location

België

Job function

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Reference

BPO000004

Mijn toekomstige werkomgeving
bpost bank is gegroeid uit een 50/50-samenwerking tussen bpost en BNP Paribas Fortis en wordt volledig autonoom bestuurd op basis van gelijkwaardigheid tussen beide aandeelhouders.

bpost is de exclusieve verdeler van de producten die door bpost bank op de markt worden gebracht. Daarnaast kunnen wij rekenen op de knowhow van de bankengroep BNP Paribas voor het ontwikkelen en lanceren van onze producten.

Sinds haar ontstaan in 1995 is bpost bank een volwaardige bank geworden die een volledig gamma eenvoudige bank- en verzekeringsproducten aanbiedt. Al van in het begin heeft ze ervoor gekozen om een bank met een menselijk gelaat te zijn, een bank waar iedereen welkom is.

bpost bank beheert momenteel voor meer dan 10 miljard euro aan activa voor rekening van meer dan 1,1 miljoen klanten.
 
 
Mijn toekomstige job
De missie:
Overdracht van commerciële en technische expertise aan het personeel van de postkantoren voor de commercialisering van de bank-en verzekeringsproducten en hierdoor bijdragen tot de realisatie van de vooropgestelde objectieven van het kantoor.

De sleuteltaken:
1. Via voornamelijk individuele coaching, het personeel van de postkantoren commerciële technieken en vaardigheden (de manier van benadering van de cliënt, hem informeren, oriënteren, een afspraak maken, telefonische opvolging verzekeren, een verkoop sluiten…)
bijbrengen.
2. Aangevuld met collectieve coaching om de lancering van nieuwe bank-en verzekeringsproducten te ondersteunen en ook de nodige kennis op gebied van bank- en verzekeringsproducten over te brengen.
3. De postkantoren stimuleren door hen aan te moedigen de bestaande tools en verkoopmiddelen te gebruiken (publiciteit, onthaalruimte…).
4. Bijstand verlenen aan de kantoorhouder in de behandeling en/of uitvoering van complexere dossiers (bv klachten, rechtzetting van waardes, successie...).
5. Regelmatig, samen met de Cluster Managers en de Cluster Support Managers de resultaten van zijn actie evalueren en zijn actie afstemmen op de zwakkere punten die hieruit afgeleid worden.
 
Mijn profiel
U beschijkt over:
- een uitgebreide ervaring in het verkopen van bank- en verzekeringsproducten
- een ervaring in coaching
- de volgende competenties: resultaatgerichtheid, overtuigings-kracht, samenwerkingsgerichtheid, onderhandelingsvaardigheid en commercialiteit.
 
Wij bieden
Een dynamisch werkkader in volle ontwikkeling
Een arbeidscontract van onbepaalde duur
Een aantrekkelijk loon, aangevuld met buitenwettelijke voordelen, in functie van uw ervaring en uw competenties
 
Indien u geïnteresseerd bent in deze job, gelieve dan online solliciteren.