The bank for a changing world

Actuary Closing

Contract

Tijdelijk werk

Location

België

Job function

FINANCIAL AND TECHNICAL EXPERTISE

Reference

BNP014722

 1. Verantwoordelijkheden
   
 • Berekenen en valideren van de statutaire technische voorzieningen voor alle portefeuilles van Cardif (wiskundige voorzieningen + Voorzieningen voor te betalen schade + ………….)
 • Berekenen van de herverzekeringspremies en opvolgen van de relatie met de herverzekeraar
 • Opvolgen en analyseren van de technische basissen in verband met de verschillende risico's
 • Uitvoeren van actuariële studies met betrekking tot de schadelast, toereikendheid van de kosten en de afstemming tussen de voorzieningen en de verplichtingen van de schulden.
 • Opmaken van de kwartaal- en jaarrekeningen
 • Actief meewerken aan de realisatie van het jaarbudget
 • Technische rapportage voor lokale vestigingen en voor de hoofdzetel
 • Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de nodige gegevens voor de verschillende boekjaren (boekhouding, Solvency 2, budget…)

 • Masterdiploma in de actuariële wetenschappen/wiskunde/statistiek
 • 2 à 3 jaar relevante ervaring in verzekeringen bij voorkeur in een gelijkaardige functie
 • Analytisch denkvermogen (inzonderheid kwantitatief), en kritische geest voor cijfers
 • Goede kennis van Engels, Nederlands en Frans
 • Bekwaam zijn om een planning te beheren en strikte deadlines te halen
 • Goede computervaardigheden, Excel, Access, VBA , SAS
 • Veel zin voor initiatief/autonoom kunnen werken/teamspirit en ondernemingsgeest