The bank for a changing world

Specjalista ds. operacji (umowa na czas określony)

Contract

Standardowy

Location

PL-MA-Warszawa

Job function

OPERACJE

Reference

PIO000159

WYZWANIA, KTÓRE NA CIEBIE CZEKAJĄ:

- obsługa rachunków loro, w tym kontrola sald bieżących i prognostycznych, wykorzystania limitów intraday/overdraft, realizacja zleceń wysokokwotowych od klientów loro, sporządzanie awizów dla klientów loro ;
- obsługa walutowych rachunków nostro w zakresie administrowania i gospodarowania środkami walutowymi oraz rozliczania dochodów i kosztów naliczanych przez korespondentów z tytułu ich prowadzenia;
- obsługa rachunku nostro w PLN w NBP w zakresie rozrachunku sesji KIR SA, transakcji na papierach wartościowych dotyczących Biura Maklerskiego,
- uzgadnianie pozycji i sald w systemie CORONA;
- potwierdzanie płatności krajowych i zagranicznych, wyjaśnianie z bankami tytułów płatności; prowadzenie reklamacji płatności;
- udział w testach prowadzonych w ramach projektów wewnętrznych Banku;
- kontrola poprawności ewidencji na rachunkach nostro i loro zgodnie z wewnętrznymi procedurami Banku.

 

OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

- wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym;
- min. 3 lata doświadczenia w bankowości, preferowane na podobnym stanowisku;
- znajomość języków obcych, preferowany j. angielski do obsługi korespondencji bankowej;
- znajomość specyfiki rachunków loro i nostro, w tym obsługi zleceń płatniczych bank-to-bank;
- znajomość systemów: SORBNET2, SWIFT, CORONA, FLEXCUBE, EQUATION;
- umiejętność pracy pod presją czasu;
- koncentracja, dokładność i skrupulatność;
- samodzielność oraz dobra organizacja pracy;
- wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
- umiejętność pracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym;

 

OFERUJEMY:

- dobre warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
- atmosferę opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą;
- pracę w zespole profesjonalistów i ludzi z pasją;
- wsparcie w rozwoju;
- możliwość pracy przy projektach ważnych dla lokalnych społeczności;
- opiekę medyczną oraz pakiet sportowo – rekreacyjny.

 

KONTAKT:

Bank BGŻ BNP PARIBAS SA
Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi