The bank for a changing world

Architekt funkcjonalny - hurtownie danych

Contract

Standardowy

Location

PL-LP-Kraków

Job function

TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMATYCZNE

Reference

PIO000165

Wyzwania, które na Ciebie czekają:

- uczestnictwo w planowaniu i projektowaniu modeli architektury korporacyjnej banku;

- wsparcie programów transformacyjnych banku;

- zarządzanie wymaganiami architektonicznymi, nadzorowanie przestrzegania zasad ładu architektonicznego;

- nadzorowanie realizacji projektów i programów pod kątem ich zgodności z opracowanymi modelami architektury korporacyjnej;

- nadzorowanie wdrażania i stosowania narzędzi informatycznych pełniących rolę repozytorium architektury korporacyjnej;

 

Oczekujemy od Ciebie:

- wykształcenie wyższe informatyczne/techniczne;

- umiejętność posługiwania się ramami architektonicznymi TOGAF, znajomość szablonów i sposobów opisu architektury systemów informatycznych;

- certyfikat TOGAF, mile widziane certyfikacja ArchiMate;

- znajomość narzędzi służących do modelowania architektury, umiejętność modelowania w UML, BPMN oraz ArchiMate;

- wiedza techniczna w zakresie nowoczesnych technologii, w tym szyny integracyjnej SOA, BI, ETLR, hurtowni i baz danych;

- wiedza na temat dobrych praktyk z obszaru zarządzania IT (np. ITIL, COBIT);

- umiejętność zarządzania projektami i/lub programami,

- dobra organizacja pracy,

- dobra znajomość języka angielskiego;

- doświadczenie uczestnictwa w projektach dotyczących transformacji organizacji związanych z istotną transformacją złożonej architektury IT;

 

Oferujemy:

- dobre warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

- atmosferę opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą;

- pracę w zespole profesjonalistów i ludzi z pasją;

- wsparcie w rozwoju;

- możliwość pracy przy projektach ważnych dla lokalnych społeczności;

- opiekę medyczną oraz pakiet sportowo – rekreacyjny;