La banque d'un monde qui change

Nous recherchons un

Ekspert ds. analiz rynkowych i kredytowych w Agro Hub Grupy BNP Paribas

Type de contrat

Standardowy

Localisation

PL-MA-Warszawa

Country

Poland

Métier / fonction

INNE

Postuler REF: BAN003187
Działamy w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. Naszym klientom dostarczamy rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym, oraz szereg produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych i kredytowych. Dzięki różnorodności oferowanych produktów nasi pracownicy mogą budować swoją ścieżkę kariery w różnych obszarach biznesowych Banku. 

W Banku BGŻ BNP Paribas na pracowników czeka wiele ciekawych wyzwań. Z nami pomnażają kapitał wiedzy i zyskują jeszcze więcej pracując z prawdziwymi zawodowcami.

Agro Hub jest nową inicjatywą Grupy BNP Paribas, jednej z najsilniejszych grup finansowych na świecie, która konsekwentnie inwestuje i rozwija się na polskim rynku. Celem Agro Hub jest stworzenie centrum kompetencji dla sektora Food&Agro dla banków i klientów z Grupy BNP Paribas w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce. Będzie ono stymulatorem dla rozwoju biznesu, platformą międzynarodowej współpracy i zdobywania nowych rynków zbytu dla przemysłu rolno-spożywczego.

Grupa BNP Paribas ma bogate, międzynarodowe doświadczenie w obsłudze sektora Food&Agro, jest europejskim liderem w finansowaniu leasingu maszyn rolniczych, banki Grupy BNP Paribas w Turcji i USA należą do wiodących banków pod względem finansowania działalności Food&Agro.

Masz jak w banku:

 • pracę w międzynarodowym środowisku dla jednej z najsilniejszych grup finansowych świata,
 • współpracę i wymianę wiedzy z jednostkami Grupy BNP Paribas oraz klientami Grupy,
 • udział w pracach nad wypracowaniem oraz wdrożeniem strategii Food&Agro dla banków Grupy BNP Paribas regionu CEE&Afryka,
 • strategiczne analizy sektorowe obejmujące diagnozowanie trendów rynkowych, identyfikację szans i zagrożeń, śledzenie zmian w otoczeniu regulacyjnym mającym przełożenie na działalność Grupy,
 • rozpoznawanie potencjału oraz eksplorowanie szans biznesowych w sektorze Food&Agro,
 • pracę nad wypracowywaniem polityki kredytowej dla banków Grupy dla sektora Food&Agro,
 • przygotowywanie rekomendacji sektorowych dla decydentów kredytowych,
 • pracę w budowaniu wizerunku Grupy w sektorze Food&Agro poprzez aktywny udział w wydarzeniach branżowych, wystąpieniach w mediach, etc.

Twój kapitał: 

 • wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomia, ekonometria, kierunki techniczne,
 • minimum 5 lat doświadczenia w bankowości; preferowane doświadczenie w bankowości korporacyjnej w środowisku międzynarodowym na stanowisku analityka kredytowego,
 • znajomość specyfiki branży Food&Agro, zainteresowanie trendami światowymi,
 • umiejętność analitycznego myślenia, syntezy faktów, podejmowania decyzji oraz przygotowywania raportów i opracowań merytorycznych,
 • proaktywność, pasja, zaangażowanie,
 • myślenie strategiczne i orientacja na cel,
 • komunikatywność, umiejętności interpersonalne oraz prezentacyjne,
 • umiejętność budowania senioralnych relacji oraz efektywnej współpracy z partnerami biznesowymi w międzynarodowych strukturach macierzowych,
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (j.francuski będzie dodatkowym atutem).

Gwarantujemy:

 • wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych; 
 • możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
 • realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, np. dodatkowe dni wolne, dofinansowanie wypoczynku dla Ciebie i Twoich dzieci, ubezpieczenie grupowe i inne.
Primary Location: PL-MA-Warszawa Job Type: Standardowy Job: INNE Education Level: tytuł magistra Experience Level: Co najmniej 5 lat Schedule: Praca w pełnym wymiarze godzin